Proiectare

  • Management de proiect
  • Proiectare, consultanta si asistenta tehnica in constructii
  • Obtinerea de avize necesare pentru eliberarea certificatului de urbanism si a autorizatiei de construire;
  • Devize, situatii de lucrari
  • Contractare lucrari;
  • Supervizari pentru lucrarile realizate si materialele folosite prin: responsabil tehnic cu executia – RTE,     diriginte de santier, controlor tehnic de calitate – CTC;
  • Garantii pentru lucrarile executate;